Der er desværre dårlige nyheder for EU borgere residerende i Frankrig, og som jævnfør EU-dommen af 26. februar 2015 blev fritaget for at betale sociale afgifter af kapitalindkomster (herunder renter og afkast samt livrenter) samt gevinst ved salg af fast ejendom.

Således skal skatteydere omfattet af en udenlandsk social sikringsordning, og som lokalt betaler sociale bidrag, ikke betale CSG og CRDS i Frankrig, da der ellers vil være tale om at betale dobbelt sociale bidrag.

Efter dommen accepterede den franske skatteforvaltning at tilbagebetale sociale bidrag – CSG og CRDS – med forfald inden 2016 til skatteydere som var omfattet af sociale ordninger i andre lande i Den Europæiske Union.

Frankrig udtalte endvidere at de ville bringe deres lovgivning i overensstemmelse med EU-dommen. Det er også sket, men nok ikke på den måde som man havde forestillet sig.

Dommen over Frankrig har ført til at Parlamentet i december 2015 besluttede at ændre den fremtidige lovgivning om sociale bidrag ved at ændre på deres formål. Med vedtagelse af finansloven for 2016 vedtog man at bibeholde de sociale afgifter på kapitalindkomster, og samtidig ændre på formålet, således at det ikke længere dækker sociale fonde, men andre typer fonde som falder uden for den kategori som var EU dommens præmis. Fremover vil afgifterne blive kanaliseret over i primært en “Alderdomssolidaritetsfond”, en “National Solidaritetsfond” og “Afskrivning af den sociale gæld fond”.

Parlamentet har muligvis tænktes at ville respektere princippet om EU-forordningen, i henhold til hvilken medarbejdere og ikke-erhvervsdrivende, der flytter inden for Fællesskabet, er omfattet af den sociale sikringsordning i kun én medlemsstat. Men ændringen i anvendelsen af de sociale bidrag CSG og CRDS er meget tvivlsom i henhold til Den Europæiske Union og vil sandsynligvis blive forelagt for EU-domstolen.

Ændringen har virkning fra 1. januar 2016 (skatter der forfalder i 2016) og omfatter således formueindkomst optjent i 2015 og senere samt kapitalgevinster ved fast ejendom realiseret i 2016.

Således kan der stadig søges om tilbagebetaling af sociale afgifter vedrørende kapitalindkomst og fast ejendom gevinster for de foregående år (2013 -2014)