Hovedregel:

Danske statsborgere født uden for Danmark, og som ikke har været i Danmark, fortaber deres statsborgerskab efter det fyldte 22. år.

Undtagelser:

I.
Danskere der kan dokumentere, at de inden deres 22. år har opholdt sig i Danmark i 12 på hinanden følgende måneder.
Det tilrådes disse personer at ansøge om dansk pas inden det 22. år.

II.
Under visse omstændigheder, tillades det at det danske statsborgerskab bevares, såfremt en ansøgning herom er indgivet efter det fyldte 21. år og inden det 22. år. Efter det 22. år bortfalder muligheden for at indgive ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab.

Følgende oplysninger skal indgives:

1. Beskæftigelse
2. Opholdssteder for ansøgeren og dennes forældre siden fødslen. (varighed, sted, formål)
3. Civilstand
4. Evt. antal børn
5. Om ansøgeren og dennes forældre taler dansk
6. Om ansøgeren og dennes forældre har bevaret et tilknytning til Danmark.
7. Om ansøgeren og dennes forældre har opnået udenlandsk statsborgerskab
8. Sammen med ansøgningen skal indsendes fødselsattest for ansøgeren og dennes forældre, vielsesattest, og dokumentation for at ansøgeren taler dansk.

Det er muligt at indgive ansøgningen ved at udfylde formularen, som er tilgængelig på justitsministeriets hjemmeside:
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/statsborgerskab/bevis for statsborgerskab.htm
eller ved at henvende sig til den konsulære service på Ambassaden

Ansøgningen skal indgives til:
L’Ambassade Royale du Danemark, Service Consulaire, 77, Avenue Marceau – 75116 Paris
TEL: 01 44 31 21 21

Gebyret er 25 euro

Konsulatets orientering kan læses her: Perte de Nationalité Danoise après la 22e annee