Har du fast bopæl i Frankrig er du også indkomstskattepligtig til Frankrig og skal selvangive. Har du feriebolig, skal du alene betale ejendomsskatter, som opkræves af kommunen.

Selvangivelse

Det indebærer (præcis som i Danmark) at der skal indgives selvangivelse en gang årligt. Og som i Danmark ligger afleveringsfristen i midten af maj måned – for selvangivelsen der vedrører det foregående kalenderår. Den kan  – og i lighed med i Danmark – indberettes via nettet eller den kan afleveres i papirform.

Men uanset form og frist og danske ligheder, så skal det ske på fransk og efter de franske skatteregler. Og her kommer mange danskere til kort.

Den Franske Assistance tilbyder hjælp til udfyldelse af selvangivelsen. Det kan være hjælp på stedet; dvs jeg kommer til dig og vi gennemgår bilag og dokumenter og får udfyldt selvangivelsen. Det kan også ske ved, at du afleverer bilag og udtog til mig og jeg tager mig af resten.

 

Skatteundtagelser

I Frankrig betaler man to former for skat: Indkomstskat og social skat – og i enkelte tilfælde formueskat.

Danskere bosat i Frankrig falder dog ikke lige sådan ind under det franske socialsystem (Securité Sociale) og har derfor også i flere tilfælde en særstaus hvad denne skat angår. Pensionister (folke- og invalide-) vil være dækket via den Danske Stat dokumenteret ved den E121 erklæring, der medbringes fra Danmark ved udrejsen. Ifølge gældende EU-lovgivning skal der kun betales social skat til et land (typisk bopælslandet) og danskere med en E-121 erklæring er fritaget for at betale social skat i Frankrig. Dette regelsæt er imidlertid ikke helt implementeret hos de franske skattekontorer – hvorfor der jævnligt sker fejlagtig opkrævning.

Den Franske Assistance har allerede medvirket ved adskillige afklaringer og sagsforløb i denne sammenhæng, og tilbyder  at varetage kontakt til myndigheder, med henblik på at sikre korrekt skattebetaling.