Har du fast bopæl i Frankrig, er du også indkomstskattepligtig til Frankrig og skal selvangive. Har du feriebolig, skal du alene betale ejendomsskatter, som opkræves af kommunen.

Selvangivelse

Det indebærer (præcis som i Danmark) at der skal indgives selvangivelse en gang årligt. Afleveringsfrist er i maj – juni for den selvangivelse, der vedrører det foregående kalenderår. Der skal indberettes via nettet.

Men uanset form og frist og danske ligheder, så skal det ske på fransk og efter de franske skatteregler. Og her kommer mange danskere til kort.

Den Franske Assistance tilbyder hjælp til udfyldelse af selvangivelsen. Det kan ske ved, at jeg får tilsendt bilag og opgørelser – enten pr. post eller digitalt og udfylder selvangivelsen på denne baggrund. Er der behov for at mødes, kan dette fint ske via en Skypeforbindelse.

Skatteundtagelser

I Frankrig betaler man to former for skat: Indkomstskat og social skat – og i enkelte tilfælde formueskat af ejendom.

Danskere bosat i Frankrig falder dog ikke lige sådan ind under det franske socialsystem (Securité Sociale) og har derfor også i flere tilfælde en særstatus, hvad denne skat angår. Pensionister (folke- og invalide-) vil være dækket via den Danske Stat dokumenteret ved den E121 erklæring, der medbringes fra Danmark ved udrejsen. Ifølge gældende EU-lovgivning skal der kun betales social skat til et land (typisk bopælslandet) og danskere med en E-121 erklæring er fritaget for at betale social skat i Frankrig. Dette regelsæt er imidlertid ikke helt implementeret hos de franske skattekontorer – hvorfor der jævnligt sker fejlagtig opkrævning. Herudover har reglerne for udlændinge været indklaget for EU domstolen i flere omgange, hvilket har medvirket til at skabe forvirring.

Den Franske Assistance har allerede medvirket ved adskillige afklaringer og sagsforløb i denne sammenhæng, og tilbyder at varetage kontakt til myndigheder, med henblik på at sikre korrekt skattebetaling.