Et af de spørgsmål der hyppigst dukker op i forbindelse med bosættelse i Frankrig er reglerne om kørekort. De er heller ikke helt entydige, så her er en oversigt:

Eu-kørekort anerkendes af de franske myndigheder, og det er således ikke nødvendigt at ombytte det danske kørekort til et fransk.

Imidlertid bliver man tvunget til det, hvis man begår en færdselsforseelse, såsom fartoverskridelse.

Mister/taber man sit danske kørekort kan man ikke længere få udstedt et duplikatkørekort, og kørekortet kan ikke fornyes, når det udløber.

Ombytning af det danske kørekort til et fransk skal ske online via siden:

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1758

Generelt anbefaler jeg alle der flytter hertil, at få byttet deres kørekort med det samme. Der er flere gode grunde:

Bliver man tvunget p.g.a. en forseelse, så koster det – udover bøden – et ekstra gebyr for kørekortet.

Bliver det danske kørekort stjålet eller bortkommer, så skal man først indhente en kørekorterklæring fra Rigspolitiet i Danmark, før der kan anmodes om fransk kørekort.

Hvis man er bosiddende i Frankrig kan man ikke få fornyet sit danske kørekort efter at man er fyldt 70 år. Så det anbefales stærkt, at gøre det inden da!