Et af de spørgsmål der hyppigst dukker op i forbindelse med bosættelse i Frankrig er reglerne om kørekort. De er heller ikke helt entydige, så her er en oversigt:

Eu-kørekort anerkendes af de franske myndigheder, og det er således ikke nødvendigt at ombytte det danske kørekort til et fransk.

Imidlertid bliver man tvunget til det, hvis man begår en færdselsforseelse, såsom fartoverskridelse.

Mister/taber man sit danske kørekort kan man ikke længere få udstedt et duplikatkørekort, og kørekortet kan ikke fornyes, når det udløber.

For at få et fransk kørekort skal man henvende sig på præfekturet eller på rådhuset (La Mairie) i byen hvor man bor. Med sig skal man bringe:

 • Formular Cerfa 14879*01 – kan downloades her ved at klikke på “Accéder au Formulaire”
 • Formular Cerfa 14948*01 – kan downloades her ved at klikke på “Accéder au Formulaire” – OBS: Den SKAL printes i farver!
 • To fotokopier af det gamle kørekort
 • To fotokopier af pas
 • Dokumentation for domicilering i Frankrig i mere end 6 måneder. Det kan eks. være lejekontrakt, årsopgørelse eller attest for sygesikring.
 • To kopier af dokumentation for bopæl (el-, vand- eller telefonregning)
 • To personfotos (nogle steder forlanges 4)
 • Husk at medbringe de originale dokumenter som skal fremvises.

  Generelt anbefaler jeg alle der flytter hertil, at få byttet deres kørekort med det samme. Der er flere gode grunde:

  Bliver man tvunget p.g.a. en forseelse, så koster det – udover bøden – et ekstra gebyr for kørekortet.

  Bliver det danske kørekort stjålet eller bortkommer, så skal man først indhente en kørekorterklæring fra Rigspolitiet i Danmark, før der kan anmodes om fransk kørekort.

  Hvis man er bosiddende i Frankrig kan man ikke få fornyet sit danske kørekort efter at man er fyldt 70 år. Så det anbefales stærkt, at gøre det inden da!