En række udlændinge bosiddende i departementet og med en sygesikring i form af E121 erklæring fra hjemlandet, er blevet kontaktet af de lokale skattemyndigheder og bedt om at dokumentere deres fritagelse for betaling af sociale afgifter. Enkelte har modtaget en årsopgørelse, hvor der er opkrævet CSG/CRDS.

Opkrævning og administration af de sociale afgifter (CSG og CRDS) overgik i 2012 fra CPAM/sygesikringen til Les Impôts/skatteadministrationen. Og tilsyneladende har det givet anledning til de pågældende skrivelser. Som med en række andre skatteforhold, der vedrører udlændinge, så er medarbejderne på skattekontorerne i mange tilfælde ikke korrekt informeret om regelsættet og lovgivningen, der ligger til grund. Dette fører desværre til forkerte fortolkninger.

Reglen om, at hvis man som dansker opholder sig i Frankrig, og har en E121 erklæring med fra sit hjemland, så er man fritaget for at betale sociale afgifter – har grundlag i en afgørelse fra EU-domstolen fra 2011. Denne fastslår, at hvis man opholder sig i et EU land og er dækket af det pågældende lands sygesikring, men hvor hjemlandet refunderer opholdslandet, så skal der ikke opkræves sociale afgifter.

Så får man en sådan henvendelse eller værre: er man blevet opkrævet 15,5 % social skat oven i indkomstskatten, så er løsningen at finde sin oprindelige ”Attestation de droits à l’Assurance Maladie”. Den fik man tilsendt/udleveret, da man i sin tid afleverede E121 blanketten. Er man ikke i besiddelse af attestationen længere, kan den bestilles hos CPAM i Perpignan, telefon 3646. Man kan også henvende sig personligt. Denne blanket indeholder to vigtige elementer: En passus der hedder: ”hors budget globales” og en ”code gestion: 70”. Attestationen forelægges skattekontoret og så er sagen på plads


Fatal error: Out of memory (allocated 27262976) (tried to allocate 51 bytes) in /homepages/25/d230678234/htdocs/denfranskeassistance/wp-includes/cache.php on line 635